top of page

Is COVID een leugen?

Bijgewerkt op: 30 aug. 2022

Omdat we na veel onderzoek wetenschappelijke studies hebben gevonden die echter een andere kant van het COVID-verhaal vertellen, weten we nu dat de leugen doorzien wordt door verschillende artsen, onderzoekers die steevast het zwijgen worden opgelegd. Aangezien we erg bezorgd zijn over uw gezondheid, willen we u enkele waarschuwingen geven op basis van wetenschappelijke studies en artikelen over COVID. Hoewel de WHO en regeringen blijven beweren dat de vaccins werken voor COVID zeggen diverse onderzoeken het tegendeel. Ook wordt steevast ontkent in msm dat de vaccins geen grafeen of nanodeeltjes bevatten, vinden we toch wetenschappelijke studies hierover.


Let op deze artikelen, deze onderzoeken worden niet serieus genomen door de reguliere gezondheidszorg en dus doe je met deze informatie wat het beste is voor je gezondheid.


Vrijwaring:


Met deze artikelen bevestigen we niet dat je genezen bent van COVID of raden we de standaard therapieën af die in de reguliere zorg gegeven worden. Als u deze onderzoeken of therapieën wilt toepassen om COVID te voorkomen of te genezen, is dit uw volledige verantwoordelijkheid.We gaan veel artikelen publiceren die we vonden via officiële websites van overheden, officiële instanties en van officiële wetenschappelijke websites, waaronder PUBMED, een database van wetenschappelijke studies in de gezondheidszorg. In deze Blog CATEGORIE COVID 19 gaan we jullie informeren hoe het werkelijk is en de waarheid naar boven brengen. Daar waar we op social media steevast de mond gesnoerd worden de afgelopen 28 maanden, besloten wij om op onze website te bloggen over wat we ontdekten over COVID, Spike eiwit, mRNA, nano, en grafeen. Welke ernstige vaccinatie schade kan aanrichten bij gevaccineerden.


Verder willen we mensen zoveel mogelijk de juiste informatie geven en wat ze kunnen doen indien men vaccinatie schade heeft opgelopen. Bodies mind soul biedt je tal van therapieen en supplementen om je immuunsysteem te gaan ondersteunen en de schade te proberen in te dijken. Wil je daar over meer info, gelieve dan een mail te sturen via onze website.


Ik wens u veel lees plezier met de eerste 60 wetenschappelijke links over het vaccin, grafeen, nano's,...🌐66 RAPPORTEN EN WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES OVER DE TOXICITEIT VAN GRAFEENOXIDE BIJ LEVENDE WEZENS EN IN HET BIJZONDER MENSEN


🌐1. Grafeenoxide genereert trombi.

https://www.researchgate.net/publication/328338305_Graphene_Oxide_Touches_Blood_In_Vivo_Interactions_of_Bio-Coronated_2D_Materials


🌐2. Grafeenoxide veroorzaakt bloedstolling.

http://vu2004.admin.hosting8.ing.udec.cl/Proyectos/investigacion-con-grafeno-con-

aplicaciones-hemostaticas/


🌐3. Toxiciteit van grafeenfamilie nanodeeltjes: een overzicht van de oorsprong en mechanismen.

https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y


🌐4. Grafeentoxiciteit in menselijk sperma.

https://francis.naukas.com/2016/08/21/toxicidad-del-grafeno-y-los-nanotubos-de-carbono-en-el-esperma-humano/


🌐5. De gevaren van grafeen en de bijwerkingen ervan in de menselijke biologie.

https://computerhoy.com/noticias/hardware/peligros-del-grafeno-sus-efectos-secundarios-

12591


🌐6. Grafeen nanomaterialen: synthese, biocompatibiliteit en cytotoxiciteit.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6274822/


🌐7. Nanotoxicologie: Ademhaling van koolstofnanobuisjes veroorzaakt longfibrose, een oorzaak van longkanker.

https://francis.naukas.com/2009/10/29/nanotoxicologia-respirar-nanotubos-de-carbono-produce-fibrosis-pulmonar-una-causa-de-cancer-de-pulmon/


🌐8. Veiligheidsbeoordeling van op grafeen gebaseerde materialen: focus op de menselijke gezondheid en de omgeving.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b04758


🌐9. Grafeenoxide wordt in het lichaam gedetecteerd door gespecialiseerde cellen van het immuunsysteem en veroorzaakt dezelfde symptomen als de vermeende "SARSCOV2".

https://www.graphene-info.com/graphene-oxide-detected-body-specialized-cells-immune-system


🌐10. Grafeentoxiciteit in normale menselijke longcellen.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21485826/


🌐11. Kunnen nanomaterialen reproductietoxiciteit veroorzaken bij mannelijke zoogdieren?

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720378852


🌐12. Grafeenoxide beïnvloedt de uitkomst van in-vitrofertilisatie door interactie met het spermamembraan in een diermodel.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622317312757%23undfig1


🌐13. Effecten van nanographeenoxide op de teelballen, bijbal en vruchtbaarheid van Wistar-ratten.

https://www.researchgate.net/publication/315776736_Effects_of_Nano-

Grafeen_Oxide_on_Testis_Epididymis_and_Fertility_of_Wistar_Rats


🌐14. De nano-interactie van grafeenoxide induceert de remming van de spermatogenese en de verandering van het vetzuurmetabolisme in de nematode Caenorhabditis elegans.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30218681/


🌐15. Grafeenoxide raakt het bloed: in vivo interacties van 2D-materialen met "biologisch corona" effect.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/nh/c8nh00318a%23!divAbstract


🌐16. Grafeentoxiciteit in menselijk sperma en gevolgen.

https://francis.naukas.com/2016/08/21/toxicidad-del-grafeno-y-los-nanotubos-de-carbono-en-el-esperma-humano/

🌐17. Grafeenoxide kan in vitro en in vivo mutagenese (kanker) induceren.

https://www.nature.com/articles/srep03469


🌐18. Herhaalde blootstelling aan verneveld grafeenoxide medieert remming van autofagie en ontsteking in een driedimensionaal model van de menselijke luchtwegen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590006420300107?via=ihub%23fig5


🌐19. Eenmalige blootstelling aan verneveld grafeenoxide en grafeen nanoplaten leidde niet tot een acute biologische respons in een 3D menselijk longmodel.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622318304706?via=ihu%23undfig1


🌐20. Fysisch-chemische eigenschappen op basis van de differentiële toxiciteit van grafeenoxide / verminderde grafeenoxide in menselijke longcellen gemedieerd door oxidatieve stress.

https://www.nature.com/articles/srep39548


🌐21. Een evaluatie van de cytotoxische effecten van grafeennanodeeltjes op menselijke longepitheelcellen.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0748233718817180


🌐22. De rol van oppervlaktelading en oxidatieve stress in cytotoxiciteit en genotoxiciteit van grafeenoxide voor menselijke longfibroblastcellen.

https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.2877


🌐23. Grafeen-nanodeeltjes induceren apoptose in MCF-7-cellen door mitochondriale schade en de NF-KB-route.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/ab33af


🌐24. Toxiciteit van grafeenoxide en meerwandige koolstofnanobuizen tegen menselijke cellen en zebravissen.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11426-012-4620-z


🌐25. Een evaluatie van de in vitro cytotoxiciteit van grafeen nanosheets in alveolaire cellen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433217335109?via=ihub


🌐26. Grafeen nanosheets beschadigen lysosomale en mitochondriale membranen en induceren apoptose van RBL-2H3-cellen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720327467?via=ihub


🌐27. Genotoxiciteit van grafeen nanoribbons in menselijke mesenchymale stamcellen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0008622312009499?via=ihub


🌐28. Differentiële genotoxische en epigenotoxische effecten van grafeenfamilie-nanomaterialen (GFN) op menselijke bronchiale epitheelcellen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383571816300262?via=ihub


🌐29. Een nadere blik op de genotoxiciteit van op grafeen gebaseerde materialen.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2515-7639/ab5844


🌐30. DNA-fusie en genotoxiciteit geïnduceerd door nanodeeltjes van zilver en grafeen.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrestox.5b00052


🌐31. Gehydroxyleerde grafeen kwantumstippen veroorzaken DNA-schade en veranderen microtubuli structuur in epitheelcellen van de menselijke slokdarm.

https://academic.oup.com/toxsci/article/164/1/339/4970755


🌐32. Grafeenoxide nanosheets induceren DNA-schade en activeren de base-excisiereparatie

(BER) signaalroute zowel in vitro als in vivo.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653517309517?via=ihub


🌐33. Genotoxische respons en herstel van macrofaagschade aan grafeenquantumdots.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719304073?via=ihub


34. Kunnen grafeen kwantumstippen cel-🌐DNA beschadigen?

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/NR/C5NR01734C


🌐35. Blootstelling van bloed aan grafeenoxide kan bij primaten anafylactische dood veroorzaken.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748013220300918?via=ihub


🌐36. Cellulaire en moleculaire mechanistische informatie over het DNA-schadepotentieel van laaggelaagd grafeen in menselijke primaire endotheelcellen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1549963416000848?via=ihub

🌐37.Impact van grafeenoxide op de levensvatbaarheid, functionaliteit en barrière-integriteit van de menselijke placenta trofoblast.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/aab9e2


🌐38. Grafeenoxide-reductie PEGylatie induceert toxiciteit in bloed-hersenbarrièrecellen:

Een in vitro en in vivo studie.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.6b00696


🌐39. DNA-schade gerelateerd aan het zuurstofgehalte van grafeenoxide in cellen van het pigmentepitheel van het menselijk netvlies.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10856-021-06491-0


🌐40. Cytotoxiciteitseffecten van grafeen en enkelwandige koolstofnanobuizen in PC12-cellen afgeleid van neuraal feochromocytoom.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/nn1007176


41. Beoordeling van door grafeenoxide geïnduceerde cellulaire toxiciteit en analyse van transcriptomen in menselijke embryonale niercellen.

https://www.mdpi.com/2079-4991/9/7/969


🌐42. Toxicologische studie van enkelwandige koolstofnanobuizen en gereduceerd grafeenoxide in menselijk sperma.

https://www.nature.com/articles/srep30270


🌐43. Dosisafhankelijke effecten van grafeenoxide op nanoschaal op het reproductievermogen van zoogdieren.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0008622315301366?via=ihub

🌐44. Kortdurende in vivo blootstelling aan grafeenoxide kan de darm en testikels beschadigen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389417300171?via=ihub


🌐45. Cytoxiciteit en genotoxiciteit van grafeenoxide en gereduceerde grafeenoxidevellen in

Sperma.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/RA/c4ra01047g


🌐46. Mogelijke nadelige effecten van nanodeeltjes op het voortplantingssysteem.

https://www.dovepress.com/potential-adverse-effects-of-nanoarticles-on-the-reproductive-

systeem-peer-reviewed-fulltext-article-IJN


🌐47. Evaluatie van het toxische potentieel van nanomaterialen van de grafeenfamilie.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1021949814000106?via=ihub


🌐48. Nanotoxiciteit van grafeen en grafeenoxide.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/tx400385x


🌐49. Grafeentoxiciteit als een tweesnijdend zwaard van exploiteerbare risico's en kansen: a

kritische analyse van de laatste trends en ontwikkelingen.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/aa5476


🌐50. Een differentieel effect van grafeenoxide op de productie van pro-inflammatoire cytokines.

https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1682648515500110


🌐51. Grafeenoxide verstoorde de mitochondriale homeostase door intracellulaire redox te induceren shift en autofagie-lysosomale netwerkdisfunctie in SH-SY5Y-cellen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421011225?via=ihu


🌐52. Biodistributie en pulmonale toxiciteit van intratracheaal ingebracht grafeenoxide

muizen.

https://www.nature.com/articles/am20137


🌐53. Overzicht van toxiciteitsstudies van op grafeen gebaseerde nanomaterialen bij proefdieren.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273230017300119?via=ihub


🌐54. Neutrofielen breken grafeenoxide af, gemedieerd door myeloperoxidase.

https://www.researchgate.net/publication/351888431_Neutrophils_Defensively_Degrade_Graphene_Oxide_in_a_Lateral_Dimension_Dependent_Manner_through_Two_Distinct_Myeloperoxidase_Mediated_Mechanismen


🌐55. Uitgebreide acute toxiciteit en veiligheidsfarmacologie voor gefunctionaliseerd grafeen

nanodeeltjes formuleringen intraveneus toegediend.

http://europepmc.org/article/MED/24854092


🌐56. Controle van de hartactiviteit van een levend wezen op afstand met behulp van grafeen.

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-manejan-celulas-cardiacas-cultivadas-

laboratorio-control-remoto-20180522073436.html


🌐57. Grafeenoxide dat intramusculair wordt toegediend, hoopt zich op in de longen en veroorzaakt longtoxiciteit en overlijden door granuloom.

https://link.springer.com/article/10.1557/jmr.2017.388


🌐58. RGO (gereduceerd grafeenoxide) veroorzaakt een virale gastheerreactie in het immuunsysteem alsof het een pathogeen is.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142961213012088


🌐59. Grafeenoxide induceert apoptotische celdood in endotheelcellen door autofagie te activeren.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742706116304810


🌐60. DNA-schade van laaggelaagd grafeen in menselijke primaire endotheelcellen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1549963416000848


🌐61. Meerdere effecten van grafeenoxide-toxiciteit in interactie met zoogdiercellen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169409X16302411%23f0025


🌐62. Grafeen nefrotoxiciteit in de nieren.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27043588/


🌐63. Koolstof nanobuisjes en fullerenen toxicologie.

https://copro.com.ar/Toxicologia_de_los_fullerenos.html


🌐64. Het raadselachtige potentieel van koolstofnanomaterialen: algemene eigenschappen, toepassing en toxiciteit.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7466546/


🌐65. Synthese en toxiciteit van grafeenoxide nanodeeltjes (milieumutageniteit en carcinogeniteit).

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2021/5518999/


🌐66. Radiofrequentiekenmerken van grafeenoxide.