top of page
  • Foto van schrijverBIBI

Wat is mRNA?

Bijgewerkt op: 1 dec. 2022


Laten we beginnen uit te leggen wat mRNA is.


Volgens het National Human Genome Research Institute:


Messenger RNA (afgekort mRNA) is een type enkelstrengs RNA dat betrokken is bij eiwitsynthese. mRNA wordt gemaakt van een DNA-sjabloon tijdens het transcriptieproces. De rol van mRNA is om eiwitinformatie van het DNA in de celkern naar het cytoplasma (waterige binnenkant) van de cel te dragen, waar de eiwitmakende machinerie de mRNA-sequentie leest en elk codon met drie basen vertaalt naar het overeenkomstige aminozuur in een groeiende eiwit keten.

Boodschapper-RNA of mRNA. Dus mRNA is echt een vorm van nucleïnezuur, dat het menselijk genoom, dat in DNA is gecodeerd, helpt om door de cellulaire machinerie te worden gelezen. Dus we hebben DNA in onze kernen. En dan hebben we ribosomen en andere cellulaire organellen die DNA vertalen. Maar tussen de DNA-code zelf en de machinerie die DNA gebruikt om eiwitten te maken, moet er een vertaler zijn. En mRNA is eigenlijk de vertaalde vorm van DNA die de machine kan herkennen en gebruiken om aminozuren tot eiwitten te assembleren. Dit is dus echt een fundamentele link tussen wat wij beschouwen als de code van het leven en de feitelijke cel die in staat is een levend organisme te construeren. En in die zin, hoewel DNA veel meer wordt besproken dan RNA, is mRNA echt een cruciaal onderdeel van de fundamentele manier waarop het levende organisme wordt gecreëerd.

De natuurkundige Erwin Schrödinger publiceerde in 1944 een invloedrijk boek met de titel Was ist Leben? (Wat is leven?). In dit boek beredeneerde hij dat het erfelijke materiaal moest bestaan uit een aperiodiek kristal: een vaste stof met een regelmatige maar variabele structuur, die de code zou bevatten voor de ontwikkeling van organismen.

Dat het DNA de drager van erfelijke eigenschappen is, werd duidelijk in 1952 door onderzoek van Alfred Hershey en Martha Chase. Zij toonden aan dat een virus, dat bestaat uit DNA (of het verwante RNA) en een eiwitmantel, alleen door middel van DNA een cel kon besmetten. Virussen worden niet gerekend tot de levende organismen. Een virus wordt vermenigvuldigd in een cel.

Bij de meeste organismen vormen de genen maar een klein gedeelte van de totale hoeveelheid DNA. Veel andere gedeelten van de chromosomen zijn betrokken bij de regulatie van de eiwitexpressie. Van veel van het overige DNA is de functie niet bekend.