top of page
  • Foto van schrijverBIBI

Wat zit er nu in het vaccin (Pfizer biotech)

Laten we eens kijken wat er in het vaccin zit. Vermits ik hoor wanneer ik vraag of ze de bijsluiter lezen wanneer mensen om hun vaccin gaan, dat ze geen info zien of horen buiten de standaard vraag die door overheid is opgelegd aan de zorg nl ben je allergisch voor iets,..

We zullen de ingredienten 1 voor 1 onthullen en uitleggen wat die werking is.


Dit is wat er in de Clinical trail staat van Pfizer:

Naast BNT162b2 RNA bevat dit product ook de hulpstoffen

ALC-0315 = (4-hydroxybutyl)

azaandiyl)bis(hexaan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoaat),

ALC-0159 = 2-[(polyethyleenglycol) -2000]-N,N-ditetradecylaccetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3 fosfocholine,

cholesterol,

kaliumchloride,

kaliumdiwaterstoffosfaat, natriumchloride,

dinatriumwaterstoffosfaatdihydraat,

sucrose

water voor injecties


Laten we eens kijken wat ALC-0315= 4-hydroxybutyl is.

Het behoort tot de groep NITROGEN.

Fragment uit ERG Guide 153 [Stoffen - Giftig en/of Bijtend (Brandbaar)]: GIFTIG; inademing, inslikken of huidcontact met materiaal kan ernstig letsel of de dood veroorzaken. Contact met gesmolten stof kan ernstige brandwonden aan huid en ogen veroorzaken. Vermijd elk huidcontact. De effecten van contact of inademing kunnen vertraagd zijn. Bij brand kunnen irriterende, bijtende en/of giftige gassen ontstaan. Afvloeiing van vuurleiding of verdunningswater kan bijtend en/of giftig zijn en vervuiling veroorzaken. (ERG, 2016)


N,N'-Ditetradecyloxamide

Wanneer we dit bestanddeel gaan opzoeken op het internet vind je amper 6 links. Die zijn dan nog van bedrijven zoals MERCK. Dubbeltje valt. Echter gaan we naar PUBCHEM website, waar we net ook het ALC-0315= 4-hydroxybutyl opzochten en waar we info vonden dat het giftig is, stel ik tot mijn verbazing vast dat er niks info over dit bestanddeel gegeven wordt en of het giftig is!


Met andere woorden we weten dus niet wat er in ons ingespoten wordt!! Gaan we het volgende bestanddeel gaan opzoeken. Maar denk dat de zoektocht niet veel goed nieuws zal brengen.


1,2-Distearoyl-sn-glycero-3 fosfocholine:

Wanneer we op pubchem vinden we niet de exacte juiste benaming maar deze 2,3-Distearoyl-sn-glycerol. Wanneer ik dan op dat bestanddeel klik zie fotoKom ik uit op een lijst. Die verschillende info en data bevat maar wederom geen omschrijving wat het is en of het schadelijk is. Scroll ik echter door naar patenten zie ik iets wat mij opvalt, nano.

EP-3662913-A1Nucleic-acid-containing lipid nanoparticles2017-08-04

Wanneer ik EP-3662913-A1 klik kom ik uit op deze link en aan de link kan je zien dat het een gouvermentele officiele link is. Ook toevallig dat info over de houders van dit patent weinig te vinden is op internet, slechts 2 links.

Van daaruit zoek ik verder en kom ik uit op een uitnodiging een jaar programma

Klik echter op patenten dan kan je lezen waarvoor het patent is opgesteld en uitleg waarom men patent aanvraagt.

Dit valt mij op is de eerste zin in dat verslag GEN THERAPIE .

Even vertaald:

] Om tot gentherapie te komen, zijn dragers ontwikkeld voor het efficiënt afleveren van nucleïnezuren zoals:

plasmide-DNA (pDNA), antisense-oligodeoxynucleïnezuur (ODN) en kort interfererend RNA (siRNA) om cellen in vivo te targeten.

Een methode waarbij lipidedeeltjes nucleïnezuren kunnen bevatten om de nucleïnezuren te beschermen tegen in vivo

nucleasen en dergelijke, en het toedienen van de complexen staat bekend als een benadering daarvan.


Wat voor mij weer eens bevestigd dat het om gen therapie gaat de vaccins en niet onder de noemer als vaccin behoren.

Gaan we naar het volgende ingredient dinatriumwaterstoffosfaatdihydraat wat een laxeer middel

laxeermiddel
.pdf
Download PDF • 124KB

is en dan stel ik me de vraag wat zit dat in een vaccin te doen? Volgens CBG med van Nederland is het ook gebruikt in het befaamde HPV vaccin om baarmoederhals kanker te voorkomen om het vaccin houdbaar te maken. Mijn kennis strekt ver en ik weet natrium chloride wordt in veel dingen gebruikt om de houdbaarheid te verlengen, en ze spreken van natriumwaterstoffosfaatdihydraat en niet zoals in het document van Pfizer dinatriumwaterstoffosfaardihydraat! De stof is ook niet te vinden op PUBCHEM!